Test Kim

Betingelser

Privatlivspolitik

Version 2.1-31102018

 

1. Indledning

Hos Arriva værner vi om dine oplysninger og behandler derfor dine personoplysninger ansvarsfuldt, med respekt for dit privatliv og i fuld overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen og øvrig lovgivning. 

Denne privatlivspolitik beskriver, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, og hvordan vi behandler dem. Vi beder dig derfor venligst om at læse denne privatlivspolitik grundigt.

 

2. Dataansvarlig(e) og kontaktdetaljer

Først og fremmest skal vi oplyse, at de dataansvarlige for behandlingen af personoplysninger i henhold til denne privatlivspolitik er:

Arriva Danmark A/S

Cvr-nr: 18429101

Skøjtevej 26

2770 Kastrup

Danmark

 

Arriva Tog A/S

Cvr-nr:12245904

Skøjtevej 26

2770 Kastrup

Danmark

Den ansvarlige for persondatabeskyttelse hos de dataansvarlige kan kontaktes på:

Persondatabeskyttelse@arriva.dk 

Eller alternativt ved at sende et brev mærket ’Persondatabeskyttelse’ til Arriva Danmark A/S, Skøjtevej 26, 2770 Kastrup, Danmark.

 

3. Definition af ’personoplysninger’ og ’behandling’

’Personoplysninger’ er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det omfatter eksempelvis dit navn, din adresse, dit telefonnummer og din e-mail adresse. Til forskel herfra er en oplysning om antallet af brugere på en hjemmeside eksempelvis ikke en personoplysning, da den ikke drejer sig om en specifik identificerbar fysisk person.

 

’Behandling’ udgør enhver form for behandling af personoplysninger såsom eksempelvis indsamling, opbevaring, videregivelse og sletning af personoplysninger.

 

4. Formål med behandlingen og typer af personoplysninger

Indsamlingen og den efterfølgende behandling af dine personoplysninger sker med det formål, at kunne administrere dig som kunde. Formålet omfatter blandt andet behovet for at behandle dine oplysninger for, at vi kan sælge dig togbilletter, forbedre vores services, herunder vores hjemmeside, at vi kan udstede kontrolafgifter eller blot generelt at behandle henvendelser fra dig. 

 

Ved generelle henvendelser

Når du kontakter os via vores app, per e-mail, per telefon, via Facebook eller per brev indsamler og behandler vi de oplysninger, du selv afgiver til os ved henvendelsen. De personoplysninger, som vi behandler, kan udgøre følgende oplysninger:

 • Navn
 • Kontaktdetaljer (tlf.nr. og e-mail)
 • Henvendelses indhold

Ved tilmelding til MitArriva

Når du tilmelder dig MitArriva, indsamler og behandler vi de oplysninger, du selv afgiver til os ved tilmeldingen. De personoplysninger, som vi behandler, kan udgøre følgende oplysninger:

 • Navn
 • Adresse (valgfrit)
 • Kontaktdetaljer (tlf.nr. og e-mail)
 • stamkortnummer (valgfrit)

Ved ansøgning om kompensation via rejsetidsgaranti

Når du ansøger om kompensation via vores rejsetidsgaranti, indsamler og behandler vi de oplysninger, du selv afgiver til os ved ansøgningen. De personoplysninger, som vi behandler, kan udgøre følgende oplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Kontaktdetaljer (tlf.nr. og e-mail)
 • Stamkortnummer (ved pendlerrejsetidsgaranti)
 • Evt. kontonummer
 • Evt. CPR-nr. (hvis overførsel til nem-konto)

Ved tilmelding til nyhedsbrev

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, indsamler og behandler vi de oplysninger, du selv afgiver til os ved tilmeldingen. De personoplysninger, som vi behandler, kan udgøre følgende oplysninger:

 • Navn
 • Adresse (valgfrit)
 • Kontaktdetaljer (tlf.nr. og e-mail)
 • Stamkortnummer (valgfrit)

Ved oprettelse af profil på Arriva Tog app

Når du opretter en profil i Arriva Tog app indsamler og behandler vi de oplysninger, du selv afgiver til os ved oprettelse. De personoplysninger, som vi behandler, kan udgøre følgende oplysninger:

 • Navn
 • Fødselsdato
 • Kontaktdetaljer (tlf.nr. og e-mail)
 • Betalingsoplysninger

Ved køb af billetter/pendlerkort

Når du køber en togbillet eller pendlerkort, indsamler og behandler vi de oplysninger, du selv afgiver til os ved køb. De personoplysninger, som vi behandler, kan udgøre følgende oplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Kontaktdetaljer (tlf.nr. og e-mail)
 • Evt. stamkortnummer
 • ID-type + 4 cifre fra ID
 • Betalingsoplysninger
 • Portrætfoto (ved pendlerkortkøb)

Ved udstedelse af kontrolafgift

Hvis du får udstedt en kontrolafgift fra os, indsamler og behandler vi de oplysninger, vi modtager fra dig på udstedelsestidspunktet. De personoplysninger, som vi behandler, kan udgøre følgende:

 • Navn
 • Adresse
 • Fødselsdato
 • Fremvist ID
 • CPR-nr.

Derudover kan der efterfølgende blive foretaget kontrolcheck af navn, adresse og CPR-nr. hos cpr-registret. 

 

Særligt vedrørende videoovervågning i bus, tog og på stationer

Vi har videoovervågning i vores busser og, tog og på vores stationer for at fremme sikkerheden i den kollektive trafik og minimere risikoen for hærværk og tyveri i vores transportmidler samt forhindre chikane, vold og røveri mod dig som passagerer samt vores medarbejdere. Der er altid tydelig skiltning de steder i vores busser, og tog og på vores stationer, hvor der foretages videooptagelse. 

 

5. Hjemmelsgrundlag for behandlingen af dine personoplysninger og slettefrister

Vi opbevarer alene dine personoplysninger, hvis vi har hjemmel til det, og dine personoplysninger bliver ikke behandlet i længere tid end nødvendigt for at opfylde de formål, som personoplysningerne er indsamlet til, medmindre vi lovgivningsmæssigt er forpligtet til det. 

I tabellen nedenfor fremgår hjemmelsgrundlaget for behandlingen samt de slettefrister, der gælder for personoplysningerne:

 

Behandlingstype Hjemmelsgrundlag Slettefrist
Generelle henvendelser

GDPR, art. 6, stk. 1, litra b)(opfyldelse af kontrakt)

GDPR, art. 6, stk. 1, litra f)(interesseafvejningsvejningsreglen)

Indtil 3 år fratidspunktet for henvendelsen
Tilmelding til MitArriva GDPR, art. 6, stk. 1, litra a)(samtykke) Indtil du kontakter os for at få slettet din profil
Ansøgning om kompensation via rejsetidsgaranti

GDPR, art. 6, stk. 1, litra b)(opfyldelse af kontrakt)

GDPR, art. 6, stk. 1, litra f)(interesseafvejningsvejningsreglen)

Indtil 3 år fratidspunktet for henvendelsen
Tilmelding til nyhedsbrev GDPR, art. 6, stk. 1, litra a)(samtykke) Indtil 3 måneder efter, at du selv har frameldt dig
Oprettelse af profil i Arriva Tog app  

GDPR, art. 6, stk. 1, litra b)(opfyldelse af kontrakt)

GDPR, art. 6, stk. 1, litra f)(interesseafvejningsvejningsreglen)

Indtil du kontakter os for at få slettet din profil
Køb af billetter og pendlerkort GDPR, art. 6, stk. 1, litra b)(opfyldelse af kontrakt) Max. 3 år fra køb. (bogføringsmæssige oplysninger bliver opbevaret indtil 5 år efter køb)
Udstedelse af kontrolafgifter

GDPR, art. 6, stk. 1 litra c)(retlig forpligtelse)

GDPR, art. 6, stk. 1, litra f)(interesseafvejningsvejningsreglen, herunder retskravsreglen))

Max. 3 år fra køb. (bogføringsmæssige oplysninger bliver opbevaret indtil 5 år efter køb)
Videoovervågning i bus, tog og på stationer GDPR, art. 6, stk. 1, litra d)(beskyttelse af vitale interesser) Max. 30 dage fra optagelse

 

6. Cookies

Vores hjemmeside bruger cookies til at adskille dig fra andre brugere af vores hjemmeside. Dette hjælper os med at levere en god brugeroplevelse, når du bevæger dig rundt på vores hjemmeside og det giver os samtidigt mulighed for at forbedre hjemmesiden. For detaljerede informationer om de cookies vi anvender og formålet med dem, kan du kigge nærmere på vores cookiepolitik, som kan findes her.

 

7. Informationssikkerhed

Vi sørger for, at der er tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger på plads for at sikre, at dine personoplysninger ikke falder i hænderne på uautoriserede tredjemænd. Alle personoplysninger vi modtager fra dig bliver opbevaret på sikre servere. Vores medarbejdere bliver uddannet i at overholde databeskyttelsesreglerne, herunder i vores egne politikker og procedurer for behandling af personoplysninger og vi autoriserer alene personale til at få adgang til persondata, hvis adgangen er nødvendig, for at den enkelte medarbejder kan udføre sit job. Vi sikrer desuden, at alle databehandlere, som vi samarbejder med, har indført tilstrækkelige tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte dine personoplysninger. 

 

8. Videregivelse af personoplysninger til selvstændige dataansvarlige

Vi videregiver alene personoplysninger til selvstændig behandling hos andre dataansvarlige, såfremt vi har hjemmel til det og videregivelse i den forbindelse er nødvendig.

Personoplysninger i henhold til denne privatlivspolitik kan blive videregivet til følgende kategorier af modtagere:

Offentlige myndigheder (herunder inddrivelsesmyndigheden)

9. Overførsel af personoplysninger til databehandlere i tredjelande

Vi overfører alene personoplysninger til databehandlere i tredjelande (lande uden for EU eller EØS), hvis vi på forhånd har sikret fornødne og passende garantier for, at beskyttelsesniveauet i det pågældende land for databehandleren er tilstrækkeligt i henhold til databeskyttelsesforordningen. Hvis vi anvender databehandlere fra tredjelande, vil tredjelandet fremgå nedenfor.
På tidspunktet for seneste opdatering af denne privatlivspolitik benyttes databehandlere i følgende tredjeland:

 • USA

10. Rettigheder som registreret

Når vi behandler personoplysninger om dig, opnår du i henhold til databeskyttelsesforordningen - med forbehold for de begrænsninger, der følger af denne - ret til:

at få indsigt i de oplysninger, vi har registreret om dig,

 • at få berigtiget eller slettet oplysninger om dig, som vi har registreret,
 • at trække et samtykke tilbage, såfremt behandlingen er baseret på et samtykke,
 • at få begrænset behandlingen af de oplysninger, vi har registreret om dig,
 • at modtage de oplysninger, vi har registreret om dig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format,
 • at gøre indsigelse over behandlingen af de oplysninger, vi har modtaget om dig, herunder ret til ikke at være genstand for automatiske afgørelser og profilering.

I alle tilfælde skal du kontakte den ansvarlige for persondatabeskyttelse hos den dataansvarlige, hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder. Kontaktdetaljer findes i punkt 2 ovenfor under ’Dataansvarlig(e) og kontaktdetaljer’.

Du har desuden ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed. Du kan finde en liste over tilsynsmyndigheder i EU og deres kontaktinformationer her.

 

11. Opdateringer af privatlivspolitiken

Denne privatlivspolitik kan blive opdateret i fremtiden.

Du kan altid øverst i privatlivspolitikken se, hvornår politikken senest er opdateret eller ændret. Når vi opdaterer privatlivspolitikken sikrer vi, at du bliver oplyst herom på en tilstrækkelig måde, som er tilpasset opdateringernes betydning for dig.

 

12. Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne privatlivspolitik eller i øvrigt til behandlingen af personoplysninger hos os, kan du kontakte os via de kontaktdetaljer, der findes i punkt 2 ovenfor under ’Dataansvarlig(e) og kontaktdetaljer’.

 

Du kan hente og læse den samlede privatlivspolitik som pdf her.

Man kan scrolle i tabellen

Brugerbetingelser for Mit Arriva

Nærværende betingelser fastlægger de vilkår, der gælder for dit medlemskab af Mit Arriva.

 

Oprettelse  af Mit Arriva profil

Medlemskab af Mit Arriva er at forstå som et løbende abonnement.

 

Du skal være 18 år for at blive medlem af Mit Arriva.

Adgangen til at købe billetter i Arrivas netbutik og på vores I-Terminaler vha. et tilknyttet kreditkort forudsætter, at du bliver medlem ved at oprette en brugerprofil og er betinget af, at nærværende betingelser accepteres.

 

Du accepterer at modtage juridisk bindende meddelelser via den oplyste e-mail adresse.

 

Kvittering for medlemskab sendes til den e-mail adresse, du har oplyst ved brugeroprettelsen.

 

Du giver i forbindelse med din tilmelding samtykke til, at oplysningerne opbevares og anvendes internt i overensstemmelse med nærværende bestemmelse af virksomheder og selskaber, som tilhører samme koncern som Arriva.

 

Produktet 

Medlemskab af Mit Arriva giver adgang til en online platform, hvor du kan købe togbilletter, pendlerkort og andre Arriva produkter. Køb af billetter, kort, mv. er omfattet af vores handelsbetingelser og under rejsen gælder de Fælles Landsdækkende Rejseregler.

Anvendelse af produkter fra Mit Arriva kan være betinget af, at din internetbrowser understøtter SSL (Secure Socket Layer).

 

Bortfald af fortrydelsesret

Du har en lovbestemt fortrydelsesret på 14 dage. Så længe du ikke har brugt medlemskabet, kan du fortryde, men da medlemskabet træder i kraft straks ved oprettelse, accepterer du, at fortrydelsesretten i praksis bortfalder. Medlemskabet kan selvfølgelig opsiges efter gældende frister.

 

Betalingsbetingelser

Levering af produktet påbegyndes straks efter din bestilling. I umiddelbar forlængelse heraf betaler du for produktet med et betalingskort, som accepteres af Arriva.

 

Hvis det betalingskort  du anvender til oprettelse af medlemskabet, senere bliver inaktivt, skal du selv sørge for at slette dette kort og tilknytte et nyt aktivt betalingskort.

 

Betalingen sker via en sikker forbindelse. De indtastede oplysninger er krypterede og kan ikke læses af andre. Kortoplysningerne tastes ind i et vindue og sendes herefter over en krypteret forbindelse til serveren. Sikkerheden er markeret ved en lille hængelås i browseren. Arriva har på intet tidspunkt adgang til dine kortoplysninger.

 

Medmindre andet er angivet er alle priser i danske kroner og inklusive told og øvrige afgifter, herunder moms.

 

Opsigelse af medlemskab

For at opsige dit medlemskab, skal du sende en mail til kundeservice@arriva.dk. Mailen skal sendes fra den mail-adresse, du angav ved oprettelsen af dit medlemskab.

 

Fejl og mangler

Er det leverede produkt behæftet med tekniske fejl eller mangler, hvorved forstås fejl eller mangler, som ikke beror på dine forhold, kan Arriva Tog A/S efter eget valg foretage afhjælpning, omlevering eller tilbagebetaling af købesummen.

Arriva Tog A/S er ikke ansvarlig for dine fejl, hvorved forstås manglende software eller IT-udstyr til udskrivning af printselvbilletter.

 

Support

Arriva Tog A/S stiller support til rådighed for dig.

 

Support omfatter reproducerbare fejl, opstået i forbindelse med anvendelse af produkter fra Arriva Tog A/S, som ikke har kunnet identificeres, efter at du har gjort dig bekendt med minimumskrav til dit IT-udstyr og software beskrevet på arriva.dk samt tilgængelig dokumentation og vejledning.

Din henvendelse vedr. support til Arriva Tog A/S skal ske pr. mail på adressen kundeservice@arriva.dk.

 

Ved henvendelse til support skal du være i stand til at beskrive den opståede fejl. Arriva Tog A/S bestræber sig på at afhjælpe fejl, men indestår ikke for, at alle fejl kan afhjælpes.

Arriva Tog A/S’ support i henhold til nærværende bestemmelse omfatter produkter, leveret af Arriva til dig tidligst 1 måned før din henvendelse. Arriva Tog A/S bestræber sig på at svare dig hurtigst muligt, men indestår ikke for bestemte s vartider i forbindelse med support.

 

Rettigheder

Arriva Tog A/S indestår overfor dig for at have fornødne rettigheder til din anvendelse, i medfør af denne aftale, af ethvert produkt, som leveres. Ved køb af produkter på mitarriva.dk får du en tidsbegrænset brugsret til produktet, men opnår ikke herudover rettigheder.

 

Misligholdelse

Arriva Tog A/S er berettiget til at ophæve aftalen helt eller delvist og kræve ethvert tab erstattet i tilfælde af din væsentlige misligholdelse.

 

I tilfælde af Arriva Tog A/S’ væsentlige misligholdelse kan du skriftligt ophæve aftalen om køb efter udløb af Arriva Tog A/S’ eventuelle frist til at afhjælpe. Ophævelsen får virkning 10 dage efter, den er kommet frem til Arriva Tog A/S, såfremt Arriva Tog A/S ikke forinden har afhjulpet misligholdelsen.

 

Du kan i forbindelse med ophævelse af aftalen kræve erstatning i overensstemmelse med disse brugerbetingelser.

 

Ansvar

Arriva Tog A/S fraskriver sig ethvert ansvar for fejl og problemer med det leverede, som er forårsaget af (i) at dit software ikke kan udskrive det leverede produkt, (ii) fejl forårsaget af dit øvrige software, herunder softwarekonflikter, telefonforbindelse m.v. og (iii) dit IT-udstyr, herunder dettes manglende kapacitet til udskrivning af, det leverede produkt. Arriva Tog A/S fraskriver sig ethvert ansvar for din manglende opfyldelse af dine forpligtelser i medfør af denne aftale samt ethvert ansvar for tab af data samt indirekte tab og følgeskader, herunder men ikke begrænset til driftstab, tab af goodwill m.v. Måtte Arriva Tog A/S til trods for ovenstående være ansvarlig, kan Arriva Tog A/S’ ansvar under ingen omstændigheder overstige det beløb, du har betalt for det produkt, som til trods for ovenstående måtte udløse et ansvar for Arriva Tog A/S.

 

Force majeure

Ingen af parterne kan gøres ansvarlig for skade, som den anden part måtte lide som direkte eller indirekte følge af, at parten er ramt af force majeure.

 

Som force majeure betragtes bl.a. mobilisering, naturkatastrofer, strejke, lockout, brand, vandskade, handelsrestriktioner, virus- eller hackerangreb, nøglemedarbejderes sygdom eller dødsfald, it-nedbrud, nedbrud eller fejl i kommunikationssystemer samt andre uforudsete omstændigheder, som den pågældende part ikke ved udfoldelse af rimelige anstrengelser kunne forhindre.

 

Foreligger der force majeure hos en af parterne i mere end 40 dage, kan hver af parterne ophæve aftalen helt eller delvist. Ved ophævelse, som skyldes force majeure, kan ingen af parterne kræve erstatning. Force majeure kan alene påberåbes, såfremt den berørte part senest, og indenfor 10 arbejdsdage, meddeler den anden part, at en force majeure situation er indtrådt.

 

Oplysninger om Arriva Tog A/S

Arriva Tog A/S

Drewsensvej 1

8600 Silkeborg

Tlf. 7027 7482 (70 ARRIVA)

E-mail: kundeservice@arriva.dk

CVR: 12 24 59 04

 

Lovvalg

Alle konflikter, som ikke kan løses udenretligt, afgøres efter dansk ret ved de danske domstole.

 

Privatlivspolitik for Mit Arriva

Arriva Tog A/S behandler dine kontaktoplysninger, herunder dit navn, adresse og e-mail samt evt. supplerende oplysninger, fortroligt. Arriva Tog A/S opbevarer ikke dine kortoplysninger. Indsamling af oplysninger sker med henblik på administration og ekspedition af dine bestillinger, levering af målrettet information og nyhedsbreve samt øvrige tjenester til dig.

 

Du kan læse nærmere om vores behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Man kan scrolle i tabellen

Cookiepolitik

Hvad er cookies?

Cookies er små tekstfiler sendt til din browser af en webserver og lagret på din harddisk. Cookies indeholder informationer, som senere kan læses af en web server i det domæne, tekstfilen blev sendt fra. Cookies kan ikke køre programmer eller overføre virus til din computer. De cookies, vi anvender, indeholder ikke nogen personoplysninger, og de flettes ikke med nogen personoplysninger. Der skelnes mellem to forskellige typer cookies. Session cookies slettes, når du lukker din browser, mens midlertidige- og permanente cookies bliver gemt i en længere periode eller på ubestemt tid. Cookies anvendes i dag af stort set alle websites og kan være nødvendige for at levere en service på websitet.

 

Hvilke data gemmes? 

Ingen personoplysninger lagres i de cookies, der anvendes af os. De kan derfor ikke forbindes til nogen specifik person. Når en cookie aktiveres, modtager den et identifikationsnummer. Personoplysninger, såsom navn, IP adresse mv. bliver på intet tidspunkt forbundet med identifikationsnummeret. Ved brug af cookie-teknologien modtager vi alene oplysninger, der er udleveret anonymt såsom hvilke af vores hjemmesider, der er blevet besøgt mv. 

 

Hvilke cookies bruges på arriva.dk

Arriva gemmer ingen cookies på din computer, medmindre du har accepteret dem på arriva.dk. Hvis du accepterer cookies på Arrivas website bruger vi dem til at undersøge, hvordan websitet bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden. Oplysningerne i statistikken er anonymiserede og kan ikke henføres til navngivne brugere.

 Navn Kategori Udbyder Formål Udløb Type
NET_SessionId Nødvendige arriva.dk Benyttes ved Mit Arriva, så vi ved hvilken bruger der er logget ind. Session HTTP
ASPXAUTH Nødvendige arriva.dk Benyttes ved Mit Arriva, til login verifikation. Session HTTP
NSC_mc_wt_
JJT_TTM_QSPE
Nødvendige arriva.dk Benyttes i forbindelse med TDC Hosting til at styre hvilken server brugeren sendes til.  24 timer HTTP
SC_ANALYTICS_
GLOBAL_COOKIE
Statistik arriva.dk Statistik: Sitecore Analytics 10 år HTTP
_ga Statistik   Statistik: Google Analytics 2 år HTTP
ArrivaAllowCookies Nødvendige arriva.dk Gemme nej til cookies 1 år  
ArrivaHideCookieBox Nødvendige arriva.dk Skjule cookie banner 1 år  

Hvordan undgår jeg cookies?

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du blokere for alle cookies, slette eksisterende cookies fra din harddisk eller modtage en advarsel, før der gemmes cookies. Blokering af cookies er afhængig af, hvilken browser du anvender. Hvis du blokerer for cookies, skal du være opmærksom på, at du ikke kan anvende alle funktioner og services, da mange af disse forudsætter brugen af cookies.

Klik på browser listen for at få vejledninger til din browser. Husk at bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle. 

Ændring af privatlivs- og cookie politik

Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende privatlivs- og cookie politik. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for "sidst opdateret" nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.

 

Yderligere spørgsmål

Du er velkommen til at kontakte Arriva ved brug af nedenstående kontaktinformation, hvis du har yderligere spørgsmål til cookies. 

Spørgsmål generelt om cookies, bekendtgørelse og vejledning kan rettes til Erhvervsstyrelsen, erst@erst.dk eller tlf. 35 29 10 00.

 

Kontakt Arriva

Du kan kontakte Arriva via:

Man kan scrolle i tabellen

Har du brug for hjælp? Vi sidder klar til at hjælpe

Har du spørgsmål eller input, hører vi meget gerne fra dig.

Vores kundeservice sidder klar til at hjælpe alle dage i tidsrummet 6-24.

Benyt vores kontaktformular 

Eller ring 70 80 44 44