Test Kim

 
Takst aendring 2020

Tilpasning i takster på togbilletter

Søndag den 19. januar bliver de årlige justeringer for billetter og kort gennemført for den kollektive trafik i hele landet.

Vest for Storebælt

Taksterne for togrejser i det vestlige Danmark fastsættes i et samarbejde mellem DSB og Arriva. De ender i år på en gennemsnitlig stigning på 1,9 pct. for rejser med Arriva.
Det er særligt i den vestlige del af landet, at der forekommer regionale forskelle, hvor de fire regionale trafikselskabers, Arrivas og DSB’s takster skal harmoniseres endnu engang i den fortsatte gennemførelse af Takst Vest.

Udgangspunktet for den, såvel som øvrige regionale takstreformer, der er gennemført i de seneste år, er, at rejser på rejsekort altid er billigere end enkeltbilletter, så kunderne hurtigt kan finde den rette billet. Her sker der enkelte steder ændringer for rejser på rejsekort for at få ensartet sammenhæng mellem rejsens længde og pris, der matcher tilsvarende strækninger i Vestdanmark.

For det fælles pendlerkort i Vestdanmark skete der sidste år en fuld harmonisering af taksterne mellem trafikselskaberne og togoperatørerne i Vestdanmark med undtagelse af Midttrafiks område. Som et led i yderligere harmonisering ses derfor i år prisændringer for pendlerkunder i Midttrafiks område, som stedvis overstiger det gennemsnitlige.